Các cơ hội nghề nghiệp

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sự nghiệp tại Pathways for Change. Vui lòng xem các vị trí đang mở của chúng tôi bên dưới và đăng ký theo hướng dẫn trên danh sách.

Tất cả danh sách sẽ mở dưới dạng PDF. 

Nếu bạn không thấy bất kỳ vị trí quan tâm đang mở nào, vui lòng kiểm tra cơ hội tình nguyện và thực tập. 

 

vi
Chuyển đến nội dung