Tạo nên sự khác biệt

Cho dù bạn đóng góp thời gian, tiền bạc hay hiện vật, bạn đều có thể giúp tạo ra sự khác biệt.

Con đường dẫn đến sự thay đổi cá nhân

  • Hãy là nhân viên tư vấn đường dây nóng
  • Hãy là người ủng hộ y tế
  • Hãy là người ủng hộ pháp lý
  • Hãy là người hướng dẫn nhóm
  • Hãy là một nhà giáo dục
  • Có mặt trong Hội đồng quản trị
vi
Chuyển đến nội dung