pathways for change logo horizontal stacked

Tạo nên sự khác biệt

Cho dù bạn đóng góp thời gian, quỹ hoặc hiện vật, bạn có thể giúp tạo ra sự khác biệt.

Các con đường dẫn đến thay đổi cá nhân

  • Hãy là một nhân viên tư vấn đường dây nóng
  • Hãy là một nhà vận động y tế
  • Hãy là một người ủng hộ pháp lý
  • Trở thành người hỗ trợ nhóm
  • Là một nhà giáo dục
  • Có mặt trong Hội đồng quản trị
vi
Chuyển đến phần nội dung